Nábor

 

1. Adept musí být alespoň  40. level (Crafti jine pravidla) 
2. Dobrá pověst na servru 
3. Dodržujeme zásady slušného chování a slušné mluvy 
4. Adept plní příkazy Členu 
5. Adept smí nosit zkratku až po dohodě s GM