Kodex

 

Vedení guildy:

 • Guildu a její vedení má v mocí výhradně rada Zatracených, složená z guild mastera a jeho zástupců
 • Každý z rady Zatracených má právo hlasovat o přijetí, či vyloučení hráče
 • Rada Zatracených je zodpovědná za chod guildy
 • Do rady Zatracených může být přijat pouze stálý člen guildy, po hlasování všech členů rady

   

  Členové guildy:

 • Za člena guildy přijmeme toho, kdo bude přínosem pro guildu
 • O přijetí člena hlasuje celá guilda, přičemž každý z rady Zatracených má právo "VETA"
 • Členové guildy jsou povinni dodržovat pravidla shardu Moria
 • Členové guildy jsou povinni dodržovat kodex guildy
 • Členové guildy jsou povinni přispívat na chod guildy
 • Členové guildy musí dbát na to, aby jméno guildy nebylo zneuctěno jejich chováním
 • Členové guildy jsou povinni oblékat guildovní barvy